Πηγές

Βρείτε έγγραφα της αποστολής Gaia, video, παρουσιάσεις, εικόνες και σχετικές ιστοσελίδες σε αυτόν τον κατάλογο πηγών. Φιλτράρετε και βελτιώστε τα αποτελέσματά σας επιλέγοντας τη γλώσσα και το είδος της πηγής που ψάχνετε.

σύνδεσμος

Ein Leitfaden für Wissenschaftler zum zweiten Gaia Sternkatalog (GaiaDR2)

"Gaia Data Release 2: A Guide For Scientists" besteht aus einer Reihe von fünfzehn Videos von Wissenschaftlern für Wissenschaftler. Sie sollen einen Überblick über den Gaia Data Release 2 und Hilfestellung bei der Verwendung der Daten geben. Außerdem werden Warnungen und Erläuterungen zu den Besonderheiten der Daten gegeben. Diese Videos basieren auf Skype-Interviews mit Gaia-Experten und wurden von Klaus Jäger und Stefan Jordan produziert. Die Videos finden Sie hier: https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/guide-to-scientists

Συντελεστές:

σύνδεσμος

A Guide to DR2 for Scientists

"Gaia Data Release 2: A guide for scientists" consists of a series of  fifteen videos from scientists to scientists. They are meant to give some overview of Gaia Data Release 2 and give help or guidance on the usage of the data. Also given are warnings and explanations on the limitations of the data. These videos are based on Skype interviews with the scientists and were produced by Klaus Jäger and Stefan Jordan. The videos can be found here: https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/guide-to-scientists

Συντελεστές:

σύνδεσμος

Mise à jour de la version française du dépliant Gaia

Résumé de la mission Gaia, sa conception, ses instruments et les deux premiers catalogues, Gaia DR1 et Gaia DR2.

Συντελεστές:

έγγραφο

Maquettes et modèle de Gaia

Deux maquettes de Gaia (créées par John Jogerst) à réaliser en papier ou en carton : l’une au 1:100ème et l’autre, plus détaillée, au 1:50ème. Les patrons avec les pièces à découper et un mode d’emploi en français (traduction Catherine Turon) sont disponible ici.

Συντελεστές: John Jogerst. Catherine Turon pour la traduction.

έγγραφο

Mise à jour des versions françaises des posters Gaia

Versions françaises des six posters Gaia mises à jour en novembre 2017.

Συντελεστές:

έγγραφο

Le Ciel en Profondeur

Exposition Gaia, Observatoire de Paris, 14/09/2013-28/03/2014. 19 panneaux.

Συντελεστές: Observatoire de Paris

video

The motion of two million stars

The video reveals the changing face of the Milky Way using data from the 1st Gaia Mission Data Release (DR1).

Συντελεστές: European Space Agency (ESA)

εικόνα

Gaia’s first sky map

This map shows the density of stars observed by Gaia in each portion of the sky.

Συντελεστές: ESA/Gaia/DPAC

video

Press Conference: First Data Release from ESA’s Gaia Mission

Watch the video of Gaia's first data release from September 14th, 2016.

Συντελεστές: European Space Agency (ESA)

video

Gaia – First Data Release

Amb subtítols en català.

Συντελεστές: Stefan Jordan i Klaus Jäger